Thirukadigai(Sholinghur) Sri Thakkan(Bakthochitan) Brahmothsavam

DATE     
UTSAVAM
MORNING         
EVENING
10-04-2011
DHWAJAROHANAM                  
 IN       THIRUMALAI(BIG HILL)
BETWEEN 5.00 am - 6.15 am
10-04-2011
KANNAN PURAPADU
7.00 am
10-04-2011
CHAPRAM 
10.00pm
11-04-2011
SESHA VAHANAM                     
8.00 am
11-04-2011
SIMHA VAHANAM                                                                            
8.00 pm 
12-4-2011             
HAMSA VAHANAM                    
8.00 am
12-4-2011
HEMA KOTI VIMANAM                                                                       
8.00 pm
13-4-2011
SOORYA PRABHAI                   
8.00 am
13-4-2011
CHANDRA PRABHAI                                                                           
8.00 pm
14-4-2011
NACHIYAR THIRUKOLAM          
6.00 am
14-4-2011
MANDAPADI                             
1.00 pm
14-4-2011
GARUDA SEVAI  
12.00
NIGHT
15-4-2011
HANUMANTHA VAHANAM         
3.30 pm
15-4-2011
SOORNABHISEGAM                                                                           
8.00 pm
15-4-2011
YAANAI VAHANAM                                                                           
 
11.00 pm
16-4-2011
THIRUTHER 
MEENA LAGNAM
4.00 am- 5.00 am
16-4-2011
RAJA THOTTAM
THIRUMANJANAM
MANDAPADI
10.00 pm
17-4-2011
VANA VIHAROTSAVAM
PILLANGI MANDAPADI
4.00 pm
17-4-2011
KUTHIRAI VAHANAM
12.00 (night)
18-4-2011
VEDUPARI 
7.00 am
18-4-2011
SAYANADHIVASAM
9.00 am
18-4-2011
AALUMPALLAKU
6.00 pm
18-4-2011
THEERTHAVARI
IN BRAHMA THEERTHAM(THAKKAN KULAM) 
12(night)
19-04-2011
DHWAJA AVAROHANAM
IN THIRUMALAI(BIG HILL)
4.00 am
19-04-2011
SWATHI MOOLAVAR,UTSAVAR SERTHI THIRUMANJANAM
7.00 am
19-04-2011
DHWADHASARADHANAM
9.30 am
19-04-2011
VIDAISADHITHAL  PURAPADU
3.00 pm
19-04-2011
PERUMAL  PURAPADU(TO  TOWN TEMPLE)
5.00 pm


 
Thirumalai   I   Kattiyam   I   Katigachalam   I   Town Temple   I   Poojas & Festivals   I   Blessings   I   FAQ's   I   Directions  I   Home